CHINESE | ENGLISH | VIETNAM
 
 
Engine Parts
Marine diesel engine
Sản phẩm khac
 
HuangLong 13902248025
     

Công ty TNHH phụ tùng và tổng thành máy tàu thuỷ Quảng Truy Ninh Quảng Châu

Địa chỉsố 164-5,Đại Lộ Phương Thôn Đông,TP Quảng Châu TQ

Số bưu điện:510370

Điện thoại:0086-20-81592565 81896320

Fax:0086-20-81571995 81595830

Điện thoại di động:0086-13902248025 Hoàng Long

E-mail: master@dieselfittings.com

 

Chi nhánh Nam Trang TP Nam Hải

Địa chỉ:số 38-39Vĩnh Phong Nam,Đại Lộ Thạch Nam,Trần Nam Trang,TP Nam Hải

Điện thoại:0086-757-85389834

Fax:0086-757-85329141

Điện thoại di động:0086-13702927753 anh Đàm

 

 

Copyright©2005-2008 GuangZiNing All Rights Reserved
Địa chỉ:số 164-5,Đại Lộ Phương Thôn Đông,TP Quảng Châu TQ    Số điện thoại:0086-20-81592565 / 81896320    Fax:0086-20-81571995 / 81595830
Người liên hệ :Hoàng Long      Điện thoại di động:0086-13902248025 E-mail: master@dieselfittings.com