CHINESE | ENGLISH | VIETNAM
 
 
Engine Parts
Marine diesel engine
Sản phẩm khac
 
HuangLong 13902248025
 
Xin mời quý khách đăng ký thông tin dưới đây ,chúng tôi sẽ trả lời nhanh chóng. (dấu * là phải viết)
Họ và tên: *
Tên công ty: *
Số điện thoại: *
Fax:
Địa chỉ: *
E-mail:
Nội dung:
 
 

 

Copyright©2005-2008 GuangZiNing All Rights Reserved
Địa chỉ:số 164-5,Đại Lộ Phương Thôn Đông,TP Quảng Châu TQ    Số điện thoại:0086-20-81592565 / 81896320    Fax:0086-20-81571995 / 81595830
Người liên hệ :Hoàng Long      Điện thoại di động:0086-13902248025 E-mail: master@dieselfittings.com