CHINESE | ENGLISH | VIETNAM
 
 
Engine Parts
Marine diesel engine
Sản phẩm khac
 Turbocharger
 
 
HuangLong 13902248025
   
 
Turbocharger
   name: Turbocharger
   Introduce:
 

The company is the special agent and service provider for

Shanxi Datong Beifang Turbocharger Technical co.,Ltd

in Guangzhou,Guangxi,and Hainan province to provide

the Turbocharger model:H110,H145,H135,J135 and J95BC.

   
[ back ]
 
 
 

 

Copyright©2005-2008 GuangZiNing All Rights Reserved
Địa chỉ:số 164-5,Đại Lộ Phương Thôn Đông,TP Quảng Châu TQ    Số điện thoại:0086-20-81592565 / 81896320    Fax:0086-20-81571995 / 81595830
Người liên hệ :Hoàng Long      Điện thoại di động:0086-13902248025 E-mail: master@dieselfittings.com